Какво представляват опитите с животни?

Какво представляват опитите с животни?

Какво представляват опитите с животни? Опит с животни е всеки научен експеримент или изпитване, при което живо животно е принудено да се подложи на нещо, което може да му причини болка, страдание, стрес или трайно увреждане. Експериментите върху животни не са същото...