Основни изследвания

Фундаменталните биологични изследвания представляват най-честото използване на животни в експерименти по света. Тези експерименти имат за цел да отговорят на “интересни” научни въпроси, за които експериментиращите върху животните предполагат, че могат да бъдат полезни в бъдеще от медицинска гледна точка. Те не включват тестване на нови лекарства за хора или други животни и се провеждат изцяло на доброволна основа.

Този вид изследвания, основани на любопитството, често се провеждат от университетите и някои примери включват изследвания на наркотици за развлечение, психологически експерименти и разработване на “животински модели” на неврологични заболявания като Алцхаймер и Паркинсон.

Вероятността подобни спекулативни изследвания действително да доведат до напредък в човешката медицина е много малка. Един преглед на 101 открития с голямо въздействие, основани на основни експерименти с животни, установи, че само 5% от тях са довели до одобрени лечения в рамките на 20 години. Неотдавна направихме анализ на 27 ключови “пробива”, основани на опити с животни, за които британската преса е съобщила 25 години по-рано. По подобие на по-ранното проучване установихме, че само един от 27-те “пробива” е бил осъществен при хора, и то с няколко уговорки.

Генетично модифициране на животни

Използването на генетично модифицирани (ГМ) животни е с тенденция на нарастване през последните 30 години и макар че е трудно да се определи мащабът на използването на ГМ животни, то очевидно е причина за ежегодното увеличаване на броя на животните в лаборатории в световен мащаб.

Мишки и други животни се отглеждат с определени гени, които са “изключени” или “вмъкнати” в клетките на техните тела. Изследователите се фокусират върху гени, които могат да бъдат от значение за медицински състояния при хората.

Тестовете далеч не са безвредни, а на всеки етап от процеса на ГМ се причинява страдание. Например много от животните умират още като бебета, тъй като дефектът, който им е причинен, е много тежък. Освен това процесът е изключително разточителен, тъй като често са необходими огромен брой животни, за да се произведе само един конкретен вид ГМ животно, което носи желаните характеристики.

Експериментите с генетично модифицирани животни не могат да имитират напълно сложни човешки заболявания, особено такива като рак и сърдечни заболявания, които по-често се дължат на начина на живот и факторите на околната среда, а не на генетиката.

Регулаторни тестове

Регулаторното тестване е стандартизирано експериментиране, предназначено да провери дали лекарствата, химикалите (включително бои, оцветители, мастила, бензинови продукти, разтворители, катрани и отпадъчни материали), пестицидите, биоцидите, хранителните добавки, козметиката и други продукти са безопасни за употреба и дали изпълняват ефективно своите функции.

При тези експерименти животните са принуждавани да ядат или вдишват вещества, да им бъдат втривани в кожата или да им се инжектират в тялото. След това животните се подлагат на допълнително наблюдение и тестване, преди. почти винаги, да бъдат умъртвени, за да могат изследователите да разгледат въздействието върху техните тъкани и органи.

Движението за защита на животните по света успешно насърчава регулаторните органи да заличат от законодателството и насоките тестовете, които вече не са необходими, и да приемат методи без животни, които са доказали своята безопасност и ефективност.

Въпреки това напредъкът остава бавен и трябва да се направи още много. Например, стотици хиляди животни продължават да се използват в световен мащаб за тестове, за които има налични методи без животни.

Науката, свързана с опитите с животни, може да бъде изключително сложна и мненията често се различават. Това, което се появява на този уебсайт, представлява експертно мнение на Международната организация за защита от жестокост, основано на задълбочена оценка на доказателствата.